Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy dofinansowanie naszego projektu „Teatr wyobraźni – platforma edukacyjna” w ramach programu „Kultura w Sieci”. Dzięki temu, będziemy mogli stworzyć narzędzie, które pomoże wykorzystywać słuchowiska radiowe w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu platformy edukacyjnej poświęconej słuchowiskom radiowym i ich wykorzystaniu w procesie edukacji. Szczególnie zachęcamy do udziału w tworzeniu Platformy nauczycieli z końcowych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich, metodyków, a także animatorów kultury.