Słuchowisko radiowe jako nowa forma edukacji kulturowej – seminarium dla nauczycieli i animatorów kultury.
10-11 PAŹDZIERNIKA 2019

Głównym celem seminarium jest teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty) przybliżenie i przepracowanie metod zastosowania słuchowiska radiowego podczas lekcji w szkole lub warsztatów pozaszkolnych oraz podniesienie poziomu współpracy między szkołami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Seminarium jest skierowane przede wszystkim do animatorów kultury i nauczycieli: historii, języka polskiego wiedzy o kulturze, edukacji wczesnoszkolnej, jak również nauczycieli innych przedmiotów, zainteresowanych tematem edukacji kulturowej i pozaszkolnych form edukacji.

Seminarium podejmuje dwa problemy. Pierwszy to możliwości wykorzystania słuchowisk radiowych w codziennej praktyce dydaktycznej oraz możliwości wykorzystania słuchowisk w edukacji kulturowej. Drugi to sposoby współpracy szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych w celu wypracowania modelu nowoczesnej edukacji kulturowej, przystającej do wyzwań XXI wieku.
Seminarium dopełnią spotkania z aktorkami związanymi z Teatrem Polskiego Radia profesor Mają Komorowską i Marzeną Trybałą. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest słowo, podstawowe tworzywo słuchowisk, ale też źródło wiedzy i narzędzie komunikacji.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić formularz rejestracyjny online TUTAJ
lub pobrać formularz rejestracji umieszczony poniżej i wysłać go na wskazany adres e-mail

Prelegenci:

Maja Komorowska

Janusz Kukuła

Marzena Trybała

Piotr Duda

Robert Kotowski

Weronika Idzikowska

Mirella Kurkowska

Grażyna Lutosławska

Tadeusz Zych

Izabela Łazarczyk-Kaczmarek

Wojciech Ramus

Michał Jakóbczyk