Słuchowisko zrealizowane przez studentów Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach warsztatów towarzyszących seminarium dla nauczycieli i animatorów kultury w Baranowie Sandomierskim w dn. 10-11 października 2019 r.