Fundacja Teatr Wyobraźni powstała 28 maja 2018 roku. Jednym z głównych celów Fundacji jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz upowszechniania dorobku Teatru Polskiego Radia, teatru i słuchowisk radiowych. To działalność wyjątkowa w skali kraju.

Regularnie organizujemy warsztaty tworzenia słuchowisk radiowych.

Staramy się zachęcić animatorów kultury i nauczycieli do wykorzystywania słuchowisk w edukacji kulturowej.

Organizujemy seminaria i warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli poświęcone edukacji kulturowej.

Fundacja Teatr Wyobraźni prowadzi również działalność w zakresie usług księgowych i kadrowych skierowanych przede wszystkim dla III sektora.

Praca w fundacji to nasza pasja. Dzięki współpracy z wybitnymi twórcami Teatru Polskiego Radia nadajemy edukacji kulturowej nowego wymiaru.

Ludzie fundacji:

Wojciech Ramus – Prezes Zarządu, założyciel fundacji, pomysłodawca stworzenia Muzeum Teatru Polskiego Radia, animator kultury

Magdalena Harnik- Wiceprezes Zarządu, radca prawny, pasjonatka kultury

Janusz Kukuła- Członek Rady Fundacji, dyrektor i pierwszy reżyser Teatru Polskiego Radia, poeta i pisarz

Mariusz Banasiak- założyciel fundacji, kierownik działu księgowo- kadrowego

Michał Jakóbczyk- realizator nagrań, muzyk, pasjonat fotografii