Słuchowisko radiowe jako nowa forma edukacji kulturowej – seminarium dla nauczycieli i animator ów kultury.
PAŹDZIERNIK 2019

Głównym celem seminarium było teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty) przybliżenie i przepracowanie metod zastosowania słuchowiska radiowego podczas lekcji w szkole lub warsztatów pozaszkolnych oraz podniesienie poziomu współpracy między szkołami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Seminarium było skierowane przede wszystkim do animatorów kultury i nauczycieli: historii, języka polskiego wiedzy o kulturze, edukacji wczesnoszkolnej, jak również nauczycieli innych przedmiotów, zainteresowanych tematem edukacji kulturowej i pozaszkolnych form edukacji.

Seminarium podejmowało dwa problemy. Pierwszy to możliwości wykorzystania słuchowisk radiowych w codziennej praktyce dydaktycznej oraz możliwości wykorzystania słuchowisk w edukacji kulturowej. Drugi to sposoby współpracy szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych w celu wypracowania modelu nowoczesnej edukacji kulturowej, przystającej do wyzwań XXI wieku.
Seminarium dopełniły spotkania z aktorkami związanymi z Teatrem Polskiego Radia profesor Mają Komorowską i Marzeną Trybałą. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było słowo, podstawowe tworzywo słuchowisk, ale też źródło wiedzy i narzędzie komunikacji.

Prelegenci:

Maja Komorowska

Janusz Kukuła

Marzena Trybała

Piotr Duda

Robert Kotowski

Mirella Kurkowska

Grażyna Lutosławska

Tadeusz Zych

Izabela Łazarczyk-Kaczmarek

Wojciech Ramus

Michał Jakóbczyk