Słuchowisko zrealizowane przez młodzież z Tarnobrzega i Skopania w ramach warsztatów z projektu „Zasłuchani w głosy dziejów”, towarzyszących seminarium dla nauczycieli i animatorów kultury w Baranowie Sandomierskim w dn. 10-11 października 2019 r.