Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożony przez nas wniosek uzyskał pozytywną ocenę w programie „Rozwój Sektorów Kreatywnych 2024”. Celem naszego zadania jest wzmocnienie sektora kultury i poszerzenie odbiorców oferty branż kreatywnych oraz podniesienie świadomości kulturowej dzieci, młodzieży i seniorów zamieszkującej teren całej Polski poprzez udział w warsztatach tworzenia słuchowisk teatru radiowego. Słuchowiska, które powstaną w ramach warsztatów zaprezentowane będą na żywo widzom w instytucjach kultury lub na scenach plenerowych. W obsadzie słuchowisk znajdą się wybitni aktorzy i muzycy obok uczestników warsztatów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych”.