W dniach 24-28.05.2021 przeprowadziliśmy pierwszy cykl warsztatów realizowanych w ramach projektu „Teatr Wyobraźni – warsztaty tworzenia teatrów radiowych” w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy. W ich wyniku, uczniowie dokonali rejestracji aż trzech, w pełni autorskich słuchowisk teatru radiowego, których wysłuchać można poniżej. Projekt „Teatr wyobraźni – warsztaty tworzenia teatrów radiowych.” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja kulturalna.

Słuchowisko „Tabu”

Słuchowisko „Żołędziówka”

Słuchowisko „Morze Grzechów”